HS Aqua Floracell

€ 6,95

HS aqua Floracell

HS aqua Floracell is een vloeibare meststof voor alle aquariumplanten en bevat alle nodige sporenelementen en mineralen, die voor de groei van planten nodig zijn. Missen de planten ook maar een sporenelement,  dan stopt meteen de groei en kunnen ze ook geen schadelijke stoffen, zoals nitraten, uit het water meer verwijderen.
Als het nitraat gehalte te hoog oploopt kunnen lastige algen ontstaan. HS aqua Floracell is daarom niet slechts een plantenmeststof maar kan ook prima als profylaxe tegen algengroei worden ingezet. Gecombineerd met HS aqua Bacto wordt een biologisch milieu geschapen waarin zelfs aanwezige algengroei drastisch vermindert zonder gebruik te hoeven maken van bestrijdingsmiddelen.
Een gebrek aan sporenelementen en voedingstoffen voor de planten is vaak herkenbaar aan een verkleuring van de bladeren, gaten in het blad en een vertraagde groei. Vooral in zacht water is een regelmatig tekort aan mineralen en sporenelementen de oorzaak voor een slechte plantengroei en een toename van lastige groenalgen. 

HS aqua Floracell kan in elk beplant aquarium worden toegepast. Omdat echte waterplanten hun voedsel meestal via de bladeren opnemen, kunnen de mineralen en sporenelementen meteen in het water gedoseerd worden. Erg belangrijk is het om HS aqua Floracell regelmatig te doseren zodat er nooit een tekort aan een van de elementen en sporenelementen ontstaat en een constante groei bereikt wordt. Alleen de echte moerasplanten, die ook vaak in het aquarium gehouden worden hebben naast HS aqua Floracell ook nog een goed voedingssubstraat nodig zoals HS aqua Humalit 5 Plus voor hun groei nodig.
Het gebruik van HS aqua Terracaps, HS aqua Lateritabs of HS Terracell in de bodem bij sterk beplante aquaria bevordert de werking van HS aqua Floracell doordat deze producten als een depot werken en de gedoseerde hoeveelheden HS aqua Floracell geleidelijk weer aan het omringende wortelstelsel van de planten afgeven.