HS Aqua PO4 test

€ 13,95

Fosfaat is een eindproduct uit de afbraak van organische stoffen zoals voedselresten, ontlasting van de vissen etc. en kan algengroei veroorzaken. Hoewel PO43- waarden zo laag als mogelijk dienen te zijn, zijn waarden tot 0,5 mg/l tolereerbaar. Let op! Fosfaat heeft de neiging zwaar oplosbare zouten te vormen die samen met het slib op de bodem neerslaan. Verwijder dus regelmatig het slib van de bodem.

Deze test meet betrouwbaar en nauwkeurig de Fosfaat waarde in zoet-, zeewateraquaria en vijvers

Inhoud: testreagentia voor ca. 40 testen, één meetcilinder, één kleurschaal, één gebruiksaanwijzing