HS Aqua NO3 test

€ 12,95

Voedselresten, ontlastingen van vissen en andere organische afval in het aquarium of vijver wordt door bacteriën in meerdere stappen verwerkt. Een eindproduct van deze afbraak is nitraat. Anders dan de eerste afbraakproducten ( ammonium en nitriet) is nitraat zelfs in grotere hoeveelheden ongevaarlijk voor de vissen. Daarnaast is nitraat  een voedingsstof voor waterplanten en algen zodat bij grote hoeveelheden nitraat de kans op overmatige groei van groene algen groot is. Nitraat wordt gevaarlijk als er zuurstofgebrek in het water ontstaat. In deze gevallen kan namelijk het nitraat zuurstof loslaten en opnieuw tot giftig nitriet reageren. Bij grote hoeveelheden nitraat (> 50 mg/l) kunnen dan ook grote hoeveelheden nitriet ontstaan.

 

Hoe kan het nitraat uit het water verwijderd worden?
De meest eenvoudige methode om nitraat te verwijderen is het verversen van het water. Door het water gedeeltelijk uit het aquarium of vijver te halen wordt ook een deel van het nitraat verwijdert. Door het bijvullen van verdampt water wordt echter alleen een verdunning van het nitraat bereikt. Onder zuurstofarme omstandigheden zijn anaërobe bacteriën instaat het nitraat af te breken tot stikstofgas. Dit proces vindt in de bodemlaag of in speciale filtermaterialen (HS aqua Bacto Stones en HS aqua Bacto Rings) plaats. HS aqua Denibac bevat deze anaerobe bacteriën die dit proces bevorderen. 
De laatste manier om nitraat te verwijderen is het filteren van het water over kunstharsen die het nitraat adsorberen. Bij de regeneratie van het kunsthars wordt het nitraat tegen zout uitgewisseld. HS aqua Balans NO3 minus is een van deze nitraat harsen