HS Aqua NH3/NH4 test

€ 12,50

Tijdens de bacteriële afbraak van organische, stikstof bevattende, stoffen zoals voedselresten of de ontlasting van vissen komt ammoniak of ammonium vrij. Welke van beide stoffen ontstaat is afhankelijk van de pH-waarde van het water. Ammonium in zuur tot neutraal water is minder giftig dan het zeer giftige ammoniak in alkalisch water. Beide stoffen worden door nuttige bacteriën, als onderdeel van de stikstofkringloop, verder afgebroken tot nitriet en vervolgens tot nitraat. In een goed functionerend aquarium dient de ammonium/ammoniak waarde onder 0,25 mg/l te zijn. 
Deze test meet betrouwbaar en nauwkeurig de ammonium en ammoniak waarde in
zoet-, zeewateraquaria en vijvers
testreagentia voor ca. 40 testen