HS Aqua Clear

€ 6,95

HS aqua Clear is een vlokkingsmiddel om het water helder te maken.  
Kleine zwevende delen, te klein voor de filter, worden door HS aqua Clear samengevoegd. De nu ontstane grovere deeltjes kunnen worden uitgefilterd. In korte tijd is het water glashelder.

Tip!!! Om een goed resultaat te verkrijgen dient men de pomp zo rustig mogelijk te laten lopen. Het beste resultaat wordt verkregen als na de dosering enkele uren de pompen worden uitgeschakeld om het bezinken te versnellen. Hierna schakelt men het filter weer in zodat de gevormde vlokken worden verwijderd. De eerste dagen na de behandeling dient het filter te worden gecontroleerd op te sterke vervuiling. Indien nodig reinigt men het filter, de uitgefilterde vlokken gaan snel ontbinden waardoor het water verslechtert. Dit kan men voorkomen door op tijd het filter te reinigen.