HS Aqua KH Plus

€ 9,95

HS aqua KH Plus verhoogt de buffer werking (de KH-waarde) van het water.  
Deze buffercapaciteit geeft aan hoeveel zuur of loog zich door biologische processen kan vormen, zonder dat de pH-waarde wordt beïnvloed. HS aqua KH Plus stabiliseert zo de pH-waarde van het water.

HS aqua KH Plus voor zoetwater aquaria is een snel werkend product om de KH-waarde van het water te verhogen. De KH-waarde van het water symboliseert het bufferend vermogen van het water. Het water zal als het ware zich verzetten tegen pH veranderingen. Het bufferend vermogen wordt opgebouwt uit 3 belangrijke stoffen t.w. Carbonaten, bicarbonaten en koolzuur. Uiteindelijk zal zich een evenwicht vormen tussen deze 3 stoffen in het water. Hierdoor heeft het water een buffer opgebouwd die verhinderd dat er makkelijk pH wijzigingen kunnen optreden. Met andere woorden hoe hoger de KH-waarde van het water is hoe sterker dit buffer zal zijn. In zeer zacht en zuur water is een heel kleine buffer gewenst. In een normaal beplant aquarium waarin men pH waarden nastreeft tussen 6,5 en 7,5 zal een iets hogere KH-waarde gewenst zijn. In sommige literatuur vindt men in plaats van de KH-waarde het bufferend vermogen uitgedrukt als zuur bindend vermogen (Z.B.V.) of als alkaliniteit. Men kan eenvoudig het ZBV omreken uit de KH-waarde door de gevonden KH-waarde te delen door 2,8. De uitkomst is dan het Z.B.V. in mmol/l.