HS Aqua pH Plus

€ 5,95

HS aqua pH Plus verhoogt te lage pH-waarden (de zuurgraad van water) in zoetwateraquaria. 
Afhankelijk van het type zoetwater aquarium ligt de gewenste pH-waarde tussen 6 en 8,5. Voor gezelschapsaquaria of sterk beplante aquaria adviseren wij een pH-waarde tussen 6,5 en 7,5. Typische waarden voor het Malawi- en het Tanganjikameer liggen tussen 8,0 en 8,5. Voor speciaal aquaria zoals aquaria met Amerikaanse dwerg-cichliden en Discus is een pH-waarde gewenst tussen 6,0 en 7,0.

Er bestaat een duidelijk verband tussen de pH-waarde en de KH-waarde. De KH-waarde van het water geeft het bufferende vermogen van het water weer. Hoe hoger de KH-waarde is hoe moeilijker kan de pH-waarde veranderd worden. Andersom in zacht water, water met een lage KH-waarde, zal de pH-waarde na een dosering met HS pH-Plus sneller stijgen dan in water met een hoog bufferend vermogen. In aquaria wordt door bacteriële afbraakprocessen van afvalstoffen en door overbemesting met koolzuur de pH-waarde langzaam maar zeker lager. Dit kan een nadelige invloed op planten en vissen hebben. Deze pH-daling kan ongedaan worden gemaakt met HS pH-plus. 
Let op!!!

In sterk vervuild aquariumwater - water met een hoog ammoniumgehalte - kan door een pH-stijging ammoniakvergiftiging ontstaan! Deze vergiftiging kan aanleiding zijn tot vissterfte. Ververs voor een dosering van HS aqua pH-Plus in vervuild water vooraf eerst voldoende water.