HS Aqua Bacto

€ 9,95

HS Aqua Bacto, de optimale start voor de filter
HS aqua Bacto is een bacterie startcultuur die het opstarten van het aquarium verkort.  
In uw aquarium breken de nuttige bacteriën van HS aqua Bacto de afvalstoffen (voedsel- en plantenresten, afval van de vissen) af tot onschadelijke voedingstoffen voor de planten. Hierbij worden de schadelijke tussenstoffen (ammoniak en nitriet) bijzonder snel omgezet in het niet giftige nitraat.

Maar ook door het gebruik van medicamenten worden veel nuttige bacteriën in een bestaand aquarium gedood en ook door allerlei ingrepen d.m.v. het onderhoud in het aquarium kan het nuttige bacterieaantal snel verminderen. Regelmatige aanvullingen met HS aqua Bacto kan dit voorkomen.

Omdat bacteriën een aanhechtingssubstraat met een groot oppervlak nodig hebben adviseren wij HS Bacto Stones of HS aqua Bacto Rings als filtermateriaal te gebruiken. Deze filtersubstraten hebben een enorm groot oppervlak waarin zich voldoende bacteriën kunnen huisvesten. In een pas ingericht aquarium is natuurlijk nauwelijks voeding voorhanden voor de nuttige bacteriën. De bacteriepopulatie ontwikkelt zich namelijk afhankelijk van de hoeveelheid aanwezige afvalstoffen. Vermeerder om die reden slechts langzaam de hoeveelheid afval, door slechts weinig vissen in het aquarium te plaatsen en dit aantal dan langzaam uit te breiden tot de gewenste hoeveelheid is bereikt. Dit dient over meerdere weken verspreid te gebeuren. Voor nog snellere resutlaten tijdens het opstarten of na water verversen adviseren wij HS aqua Bacto Turbo te gebruiken.

HS aqua Bacto kan zowel aan het water als aan het filter worden toegevoegd. Na een reiniging van het filtermateriaal is een toevoeging van HS aqua Bacto in staat het bacterieaantal snel op het oppervlak van het filtermateriaal te laten toenemen. In bestaande aquaria met een slecht biologisch evenwicht of bij een vergiftiging door nitriet en ammonium kan HS aqua Bacto uitstekend ter verbetering van de condities in het aquarium worden toegepast.

Ook na een behandeling met medicijnen is vaak het bacteriënaantal sterk verminderd. HS aqua Bacto kan na een behandeling van de vissen of het aquarium met bestrijdingsmiddelen of medicijnen uitstekend worden toegepast voor een hernieuwde opbouw van het nuttige bacteriebestand.

 

Voeg HS aqua Bacto nooit aan vers leidingwater toe. Vers leidingwater bevat vaak chloor als desinfecteringsmiddel. Bij vers leidingwater dient eerst HS aqua Procell ter verwijdering van vrij chloor te worden toegepast. Na 24 uur kan dan HS Bacto Z worden toegevoegd.