HS Aqua Ectocell Forte

€ 7,95

niverseel middel ter behandeling van huidinfecties.
Omdat de meeste parasieten gelijke ziektebeelden veroorzaken is HS aqua Ectocell Forte een ideaal middel voor toepassingen waarbij de ziekte niet exact bekend is. Niet toepassen in aquaria met lagere dieren zoals slakken en garnalen.
HS aqua Ectocell Forte kan worden toegepast bij volgende infecties. moeilijk te bestrijden infecties veroorzaakt door flagelaten en ciliaten zoals: Oodinium spec., Trichodina spec., Chilodonella spec., Ichthyobodo necatrix, infecties veroorzaakt door schimmels zoals Saprolegnia en Achlya, infecties veroorzaakt door bacteriën zoals: Pseudomonas spec., Aeromonas spec.

Boven genoemde infecties kunnen ontstaan onder alle omstandigheden. Een slechte waterkwaliteit verzwakt de afweerkracht van de vissen waardoor secundaire infecties zoals bacteriële infecties en schimmelinfecties sneller kunnen ontstaan.

Diagnose
Het is niet eenvoudig om zonder microscopisch onderzoek een goede diagnose te stellen. Wij adviseren U bij twijfel uw vakhandelaar te raadplegen omdat huidinfecties in allerlei varianten en soorten voor kunnen komen. Enige aanwijzingen omtrent een huidinfectie bij uw siervissen zijn:

Witte vlekken of punten van onregelmatige grootte.
Witte lagen variërend in kleur van geelwit tot melkblauw.
Pluisachtige witte proppen.
Gerafelde vinnen met witte delen.
Rode aders in de vinnen samen met een witte aanslag.
Een versnelde ademhaling samen met een witte aanslag op het lichaam of de vinnen.
Schuren langs decoratiematerialen, bodem of stenen.